Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Община Аврен, обявява конкурс за длъжността „Директор на общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“

На основание чл. 90, ал.1 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 9, ал.2 от Правилник за устройството и дейността на общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, както и във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.010-0309-С01 по проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.

Община Аврен, обявява конкурс за длъжността „Директор на общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, при следните условия:

Място на работа: общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“. Характер на работата: директора е отговорен за цялостната дейност на общинско социалното предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, като ръководи и отговоря за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности в него при спазване на изискванията на действащото законодателство, Правилник за устройството и дейността на общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен, наредбите, решенията на Общински съвет - Аврен и заповедите на Кмета на община Аврен. Минимални изисквания за заемане на длъжността: висше образование, образователна степен – бакалавър, общ трудов стаж – три години, професионален опит не се изисква, кандидатът да не е лишен от правото да заема длъжността директор на общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, отлично да познава нормативната уредба в областта на местната администрация и местното управление, Кодекса на труда, Наредбите на Община Аврен и всички други нормативни уредби свързани с дейността на общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, както и да притежава компютърни умения.

Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап - допускане по документи Втори етап - събеседване с одобрените на първи етап кандидати Необходими документи:

следва да бъдат предоставени лично от кандидатите или упълномощени от тях лица. Заявление за участие по образец /приложение/.

Автобиография – европейски формат. Копия на документи за придобита образователно - квалификационна степен.

Копия на документи доказващи трудов стаж.

Копие на допълнителни документи за квалификация /ако е приложимо/

Копие на експертно решение на ТЕЛК – за кандидати с трайни увреждания /ако е приложимо/

Място и срок за подаване на документи: деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” №50 в срокот 30 – дни от датата на публикуване в запечатан плик с надпис:

Име на проект: „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“ Длъжността за която се кандидатства:„Директор на общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“

Име и адрес на кандидата: Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официален сайт на община Аврен, рубрика „Новини“ и рубрика „Проекти и програми“ в секция проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“


Последни новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ОБЩИНА АВРЕН“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Г-Н ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН   Ви кани, на 09.0 1.2020 год. от 10.00 часа в ...

Прочети още

Стартираха дейностите предоставени, чрез Социалното предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Стартираха дейностите предоставени, чрез Социалното предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси&rdq...

Прочети още

На свое заседание Общински съвет Аврен прие Програма за развитие на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“ 2018 год. – 2023 год.

С приемане на Програма за развитие на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“ 2018 год. – 2023 год. се цели да бъдат определени...

Прочети още