Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

facebook thumb

ОБЯВА за набиране на лица за участие по проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“

Община Аврен в качеството си на бенефициент по проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0309-С01, считано от 01.11.2018 год. започва набирането на лица за следните длъжности:

Работник в озеленяването;

Чистач/хигиенист;

Общ работник поддръжка на сгради.

За да бъдат включени в дейностите по проекта лицата трябва да отговарят на следните условия:

безработни младежи;

безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; продължително безработни лица за период, по-дълъг от 12 месеца; безработни лица с трайни увреждания; безработни лица

самотни родители (осиновители) с деца до 5-годишна възраст,; безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация.

Идентифицирането ще се проведе в няколко стъпки: - изготвяне на кандидатите; - провеждане на интервюта; - преглед на постъпилата информация и документи и изготвяне на списък с одобрените кандидати. Лицата преминали обучение за професия "Работник в озеленяването" по предходно реализирани проекти да предоставят удостоверение заверено за вярност с оригинала в документите за кандидатстване. Представителите на целевата група ще бъдат включени в мотивационното обучение, което цели: да ги мотивира и да помогне да се адаптират към предстоящия процес на обучение и последвала заетост; да ги помогне да развиват самостоятелно презентационни умения в търсене на работа, както и придобиване на умения за преодоляване на психологическата бариера на представяне пред бъдещ работодател; да покаже значението на работата в екип и да представи техники за работа в екип, чрез създаване на положителна атмосфера в отношенията между обучаващите се; да се формира положителна нагласа към участието в проекта; да се създаде предпоставка за успешното завършване на отделните участници; да се идентифицират и минимизират в ранен етап нагласите за пасивно поведение и негативизъм. На следващ етап 10 представители на целевата група ще бъдат включени в обучение по професия „Работник в озеленяването“ с продължителност 300 учебни часа. То има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в озеленяване и цветарство. 10-те завършили ще бъдат назначени в „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“ на позицията работник в озеленяването за период от 10 месеца.

Други 10 лица, които вече са преминали обучение за професия "Работник в озеленяването" по предходно реализирани проекти ще влязат в директна заетост в социалното предприятие за период от 12 месеца.

За същият период ще бъдат назначени и 7-те лица на позицията "чистач/хигиенист" и 5-те лица на позицията "общ работник поддръжка на сгради". За тези позиции не се изисква обучение, а някои от тези лица имат опит в изпълнение на сходни или същите дейности натрупан в трудовия им стаж.

Желаещите да бъдат ангажирани по проекта, следва да подават заявления за участие по образец.

Образецът на заявление може да бъде получен на място в сградата на деловодството на Община Аврен, с. Аврен, ул. „Йордан Ноев” № 50 или изтеглен от интернет страницата – рубрика „Проекти и програми“ 2014-2020, проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“.

Документите следва да се подават лично или чрез упълномощено лице всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 часа на следния адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в срок до 15.09.2018 год. като на плика е изписано наименованието на проекта „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“.


Последни новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ОБЩИНА АВРЕН“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Г-Н ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН   Ви кани, на 09.0 1.2020 год. от 10.00 часа в ...

Прочети още

Стартираха дейностите предоставени, чрез Социалното предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Стартираха дейностите предоставени, чрез Социалното предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси&rdq...

Прочети още

На свое заседание Общински съвет Аврен прие Програма за развитие на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“ 2018 год. – 2023 год.

С приемане на Програма за развитие на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“ 2018 год. – 2023 год. се цели да бъдат определени...

Прочети още